EXPORT MARKET VISIT TO TOKYO
 
Please see application form at end of page.
13 – 20 October 2018
 
We would like to invite your company to participate in an export market visit to Japan. This Welsh Government supported visit offers an exciting opportunity for businesses of all sizes to connect with businesses in Japan.
 
Cost
 
The Welsh Government is supporting* companies to take part in this export market visit. There are two options of support for this visit:
 
Support for Travel Only
 
The cost is £1200. This includes:
·                     Return flights
·                     In-market transfers
·                     5 night’s accommodation with breakfast
·                     Attendance at in-market events
 
Support for Travel and Arranging Meetings
 
The cost is £1950. This includes
·                     Return flights
·                     In-market transfers
·                     6 night’s accommodation with breakfast
·                     Attendance at in-market events
·                     Arranging meetings with up to 5/6 business contacts
 
This offer is available to one representative per company.
 
*Subject to eligibility.
 
Closing Date – 3 September 2018
 
To ensure that you maximise the opportunities, the Welsh Government can assist in arranging meetings in the region either with like minded companies or potential customers via our export trade support programmes. 
 
If you would like an application form or wish to discuss further support, please do not hesitate to get in touch:
 
Many thanks
 
Export Team
 
YMWELIAD MARCHNAD ALLFORIO I TOKYO
13 – 20 Hydref 2018
Hoffem wahodd eich cwmni i ymuno a ymweliad marchand allforio i Japan. Mae’r ymweliad hon, sy’n cael ei noddi gan Lywodraeth Cymru, yn gyfle cyffrous i fusnesau bach a mawr feithrin cysylltiadau â busnesau yn Japan. 
Y Gost
Mae Llywodraeth Cymru’n gallu helpu* cwmnïau i gymryd rhan yn yr ymweliad marchnad allforio hon. Mae dau opsiwn o gefnogaeth ar gyfer yr ymweliad:
Cefnogaeth ar gyfer Teithio yn Unig
Y gost yw £1200 ac mae’n cynnwys y canlynol:
·Tocynnau hedfan dwyffordd
·Teithio yn y wlad
·5 noson o lety a brecwast
·Mynd i ddigwyddiadau yn y marchnad
Cymorth ar gyfer Teithio a Threfnu Chyfarfodydd
Y gost yw £1950 ac mae’n cynnwys y canlynol:
·Tocynnau hedfan dwyffordd
·Teithio yn y wlad
·6 noson o lety a brecwast
·Mynd i ddigwyddiadau yn y marchnad
·Trefnu cyfarfodydd gyda hyd at 5/6 gysylltiadau busnes
Mae’r cynnig hwn ar gael i un cynrychiolydd o bob cwmni
*cyn belled â’u bod yn gymwys.
Dyddiad Cau – 3 Medi 2018
Er mwyn sicrhau eich bod yn elwa i’r eithaf ar y cyfle hwn gall Llywodraeth Cymru helpu â threfnu cyfarfodydd yn y rhanbarth, un ai gyda chwmnïau tebyg neu gwsmeriaid posibl drwy ein rhaglenni cymorth â masnachu ac allforio. 
Os hoffech ffurflen gais neu drafod rhagor o gymorth cysylltwch â ni ar bob cyfrif drwy anfon e-bost at:
Diolch yn fawr
Tîm Allforio

TOKYO

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Share This

Share this post with your friends!

Bitnami