Wood Nuclear Innovation Fund

Wood is a global leader in engineering, project and technical services to industrial, energy, process and utility customers. We have been at the forefront of the nuclear industry for over 60 years.

Safer, faster, better

Technology can bring about a step change in the nuclear sector by finding new ways to do things. This may be through first of a kind technology, or by adapting an existing technology which has already been proven in other industries.

We’ve set up a fund for SMEs to help them develop and apply technologies in the nuclear sector (further detail available on the accompanying flyer).

Open Innovation Pitching Opportunity

We’re now inviting those with potentially relevant technologies to apply for a slot to pitch to a panel of Wood Plc experts.

When: 1st October 2018, between 12:30 & 17:00

Where: Menai Science Park, Gaerwen, LL60 6AR

How to register: Complete the short registration of interest form for considerations. Wood Plc will use the information you provide to select those we’d like to hear more about, which could lead to an invite to apply to our Nuclear Innovation Fund.

Registration form: Pitching event – registration of interest – English 

More info on the Wood Nuclear Decommissioning Fund –  Wood Nuclear Decommissioning Fund

Cronfa Wood ar gyfer Arloesedd Niwclear

Mae Wood yn un o gwmnïau mwyaf blaenllaw’r byd yn ei faes. Mae’n cynnig gwasanaethau peirianyddol, gwasanaethau prosiect a gwasanaethau technegol i gwsmeriaid ym maes diwydiant, ynni, prosesau a chyfleustodau. Rydym wedi bod ar flaen y gad yn y diwydiant niwclear ers mwy na 60 mlynedd.

Mwy diogel, mwy cyflym a gwell

Gall technoleg fod yn fodd i sbarduno newid mawr yn y sector niwclear drwy ddod o hyd i ffyrdd newydd o wneud pethau. Gallai fod yn dechnoleg newydd sbon, neu’n fater o addasu technoleg sy’n bodoli eisoes ac sydd wedi cael ei phrofi’n barod mewn diwydiannau eraill.

Rydym wedi sefydlu cronfa ar gyfer BBaChau i’w helpu i ddatblygu ac i gymhwyso technolegau yn y sector niwclear (mae rhagor o fanylion ar y daflen amgaeedig)

Arloesi Agored − Cyfle i Roi Cyflwyniad

Rydym bellach yn gwahodd y rheini sydd â thechnolegau a allai fod yn berthnasol i wneud cais am gyfle i roi cyflwyniad gerbron panel o arbenigwyr Wood Plc.

Pryd: 1 Hydref 2018, rhwng 12:30 a 17:00

Ble: Parc Gwyddoniaeth Menai, Gaerwen, LL60 6AR

Sut i gofrestru: Llenwch y ffurflen gofrestru fer i ddangos bod gennych ddiddordeb mewn cael eich ystyried. Bydd Wood Plc yn defnyddio’r wybodaeth a ddarperwch i ddewis y rheini yr hoffem glywed mwy amdanynt. Gallai hynny arwain at wahoddiad i gyflwyno cais i’n Cronfa Arloesi Niwclear.

Registration formPitching event – registration of interest – Cymraeg

Pre-Qualification: Best Practice

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Share This

Share this post with your friends!

Bitnami